Doelgroepen:

Zorgboerderij Emmen richt zich op :

  • mensen met autistisch gedrag met, eventueel, een lichte verstandelijke handicap
  • mensen met ADHD
  • mensen met een hechtingsstoornis
  • mensen met Borderline-problematiek
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel (n.a.h.)
  • eventueel andere mensen in overleg

Op de zaterdag hebben we kinderen met

  • PDD-NOS en andere stoornissen in het autistisch spectrum
  • ADHD
  • psychische problematiek ( o.a. hechtingsstoornis)

De zaterdaggroep is een groep kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
(opbouw zoals in een groot gezin).
Een leuke groep ! Voor nadere informatie, kunt u altijd contact opnemen.

Door de week zijn er ook mogelijkheden voor jongeren, die vastgelopen zijn en
problemen hebben op school.