Vanuit ons gezichtspunt beschouwen wij alle mensen als zich ontwikkelende

verantwoordelijke individuen en van hieruit  zullen wij op een goede manier

bijdragen aan deze ontwikkeling.

Zo goed mogelijk leren omgaan

  • met onszelf
  • met elkaar
  • met de dieren
  • met de planten
  • met de verzorging van de grond

is van belang om je weg in het leven te vinden.

Dat kan acceptatie van onvermogen inhouden, maar ook plezier hebben in wat wél kan.

Waar door het ontwikkelen van vaardigheden voor de deelnemers integratie in de

maatschappij in het verschiet ligt, zullen we graag daar aan bijdragen.

We werken aan de hand van programma's, vaste ritmen en structuren.

Nadrukkelijk binnen dat kader willen we flexibel, met warmte en

aandacht een ieder begeleiden